THAM DỰ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SHOES AND LEATHER VIET NAM 2012

28-08-2012

Triển Lãm Quốc Tế

 

Từ ngày 19 đến ngày 21/07/2012 Công ty tham dự triển lãm  Shoes and Leather Viet Nam 2012 tại trung tâm triển lãm SECC . Địa chỉ 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Một số hình ảnh tại hội chợ triển lãm :


 

 

Các tin tức khác